• חשיבותה של רפואה מונעת

  רפואה – בין מזרח למערב

  השאיפה לבריאות משותפת לכולם. בכל העולם. כולם רוצים להיות בריאים. יש שוני בין מזרח למערב באשר למושג בריאות והדרכים לשימורה. בעולם המערבי אנשים בדרך כלל פונים לרופא כאשר הם חשים ברע, כאשר משהו בגופם משתבש. הרפואה במזרח מניחה, כי גופנו יכול לרפא עצמו בכוחו ומתוכו, במידה שיינתנו לו התנאים הדרושים לכך. הנחת העבודה של הרפואה המערבית שונה: בריאות טבעית עד גבול מסוים.

  חשיבותה של רפואה מונעת

  בעוד הרפואה המערבית עוסקת בעיקר בכיבוי שריפות, הרפואה המזרחית מונעת את פריצת האש והתפשטותה. הרפואה המזרחית בכלל והרפואה הסינית בפרט מאמינות ברפואה מונעת, שבמרכזה תזונה טבעית, נכונה ומידתית. עם זאת אין להטיל ספק בנחיצותה הרבה של הרפואה המערבית. במקרים אקוטיים, כגון התקפי לב, פגיעה בתאונות ובמצבים טראומתיים נוספים, המענה של הרפואה המערבית טוב יותר. אלא ש”שאלת הביצה והתרנגולת” עשויה להישאל גם  כאן. העוסקים ברפואה מזרחית מאמינים כי תופעות שונות ובהן מחלות קשות, שנגרמות בגלל העדר איזון בגוף, יכולות להימנע על-ידי שמירה על אורח חיים בריא, רגוע ומאוזן.

  הממסד הרפואי נפתח למזרח

  אף שהרפואה המערבית המסורתית, עדיין מושלת בכיפה בממסד הרפואי ובמערכות הבריאות  הציבוריות, רופאים רבים נפתחים לרפואה המזרחית ומכירים בהשפעת טיפוליה על מטופליהם. גם מי שמטילים ספק ביעילותה ובתועלתה נדרשים אליה ביחס של ‘אם לא יועיל – לא יזיק’, מה שלא ניתן לומר על תרופות המכילות כימיקלים שונים. שתי הרפואות מכוונות לאותה מטרה – בריאות טובה

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream