• רפואה שחורה

  בעולם אידיאלי, מתוקן, שהכול מתנהל בו בשקיפות ובהגינות, לא היה צורך לכתוב מאמר זה. בעולם כזה שירותי בריאות מעולים היו ניתנים חינם לכל נזקק. טיבה וטבעה של רפואה שחורה אינם ברורים. העדר הבהירות היא ממהותם. רב בהם הנסתר על הגלוי. לא מדובר ברפואה אפורה, אשר מתנהלת על גבול הדמדומים, אלא על רפואה לא נורמטיבית ולא לגיטימית.

  מהי רפואה שחורה?

  אף שאין הגדרה אחת ברורה לרפואה שחורה, ניתן להגיד, בהסתמך על פסיקה משפטית, כי רפואה שחורה, כזאת שהנעשה במסגרתה הוא בחזקת עבירה פלילית (או עלול להיחשב ככזאת). היא רפואה, אשר ביצוע פרוצדורה רפואית מותנה באופן מפורש בתשלום, גם אם הוא מוסווה כמתן תרומה לקרן מחקרית כל שהיא.

  מדוע קיימת רפואה שחורה?

  לשאלה זו יש יותר מאשר תשובה אחת. התשובות מגוונות:

  1.      בכל מקום שבו קיים ביקוש – יש היצע.

  2.      זה הטבע האנושי, לפתות ולהתפתות.

  3.      כאשר המסלול הגלוי, הרשמי, הוא ארוך ומסורבל, יש צורך ורצון לקצר תורים.

  4.      אנשים מוכנים לשלם כסף רב לרופא המקצועי הטוב ביותר. חשוב להבהיר: רפואה פרטית אינה רפואה שחורה, אבל בקליניקה הפרטית, מחוץ למוסד רפואי ציבורי רשמי – אין יכולת לפקח על הנעשה בין שני אנשים או בין רופא ומשפחה של חולה.

  5.      לפעמים בריאות תלויה בכסף שחור. זו המציאות המרה, השחורה.

  בהינתן המציאות והטבע האנושי כעובדה – ספק אם ניסיונות להלבין את הרפואה השחורה יצליחו

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream